Εκπαιδευτικές δράσεις

HealthyKids
Φυσική δραστηριότητα και διατροφικές συνήθειες μαθητών δυτικής Θεσσαλίας 

Στόχος: να ευαισθητοποιήσει, να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει μαθητές και γονείς, μέσα από βιωματικές πρακτικές εφαρμογές, σε θέματα σχετικά με τη σημασία της άσκησης και της διατροφής στην προαγωγή της υγείας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.


διαβάστε περισσότερα...

Exercise For Health
Η άσκηση ως μέσο πρόληψης και αποκατάστασης χρονίων παθήσεων

Στόχος: να προωθήσει την άσκηση ως μέσο πρόληψης και αποκατάστασης χρονίων παθήσεων μέσα από ειδικά σχεδιασμένες δράσεις (βιβλίο, ιστοσελίδα, videos, εκδηλώσεις άσκησης κ.α.) οι οποίες απευθύνονται σε επαγγελματίες άσκησης και υγείας, στον πληθυσμό και σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

διαβάστε περισσότερα...

HealPWorkers
Health-Promoting Effects of a Multicomponent Workplace Wellness Program in Sedentary Workers

Στόχος: να εκπαιδεύσει και να προσφέρει, μέσα από θεωρητικές και κυρίως πρακτικές βιωματικές δράσεις, στους εργαζόμενους τις πλέον σύγχρονες στρατηγικές και πρακτικές σχετικά με την υιοθέτηση υγιεινών συμπεριφορών στο χώρο εργασίας.

διαβάστε περισσότερα...

Exercise for Health : 
Group and Personal Training

Στόχος: να προσφέρει, μέσα από θεωρητικές και κυρίως πρακτικές διδακτικές ενότητες, στους επιστήμονες - επαγγελματίες άσκησης και υγείας τις πλέον σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις σχετικά με την άσκηση - προπόνηση με στόχο την προαγωγή της υγείας σε διάφορες ηλικιακές ομάδες.

διαβάστε περισσότερα...

Summer School
Μαθαίνω μέσα απο την κίνηση

Στόχος: να μυήσει τους μικρούς μαθητές σε ένα νέο δραστήριο τρόπο ζωής και να τους εκπαιδεύσει βιωματικά, μέσα από την ενασχόληση με αθλητικές και παιγνιώδεις επιστημονικές δραστηριότητες, σε θέματα σχετικά με την υγεία, τη διατροφή, την άσκηση, τις δεξιότητες ζωής και το περιβάλλον.

διαβάστε περισσότερα...

Workplace Wellness Programs :
Exercise,Nutrition,Ergonomics and Healthy Habits

Στόχος: να προσφέρει, μέσα από θεωρητικές και κυρίως πρακτικές διδακτικές ενότητες και βιωματικές δράσεις, στους εκπαιδευόμενους τις πλέον σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις και πρακτικές σχετικά με την ευεξία στο χώρο εργασίας (occupational wellness).

διαβάστε περισσότερα...