Οξείες και μακροχρόνιες προσαρμογές της άσκησης στα διάφορα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού

Διερεύνηση των άμεσων, των βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων προσαρμογών που προκαλούν διάφορες «μορφές» άσκησης (αερόβια άσκηση, ασκήσεις ενδυνάμωσης, ασκήσεις κινητικότητας και συντονιστικών ικανοτήτων, συνδυαστικά προγράμματα άσκησης, άσκηση με ολόσωμη δόνηση κ.α.) στα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού (π.χ. μυοσκελετικό, καρδιαγγεικό, αναπνευστικό, και ενδοκρινικό σύστημα) καθώς και σε επιλεγμένους δείκτες φυσικής κατάστασης, υγείας και ποιότητας ζωής.


Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων άσκησης για την προαγωγή της υγείας και τη βελτίωση της απόδοσης

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση διαφόρων προγραμμάτων άσκησης (συνδυαστικά προγράμματα άσκησης, άσκηση με δόνηση, μουσικοκινητικά προγράμματα, προγράμματα ενδυνάμωσης της δύναμης χειρολαβής κ.α.) με στόχο τόσο τη βελτίωση επιλεγμένων δεικτών υγείας και φυσικής κατάστασης σε απροπόνητα και μαζικά ασκούμενα άτομα όσο και τη βελτίωση της απόδοσης σε διάφορα αθλήματα (π.χ. ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση, πάλη κ.α.). 


Αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης στο μαζικό και αγωνιστικό αθλητισμό

Αξιολόγηση επιλεγμένων δεικτών υγείας (επίπεδο παχυσαρκίας, σύσταση μάζας σώματος, αρτηριακή πίεση,  αναπνευστική λειτουργία κ.α.) και φυσικής κατάστασης (μυική δύναμη και αντοχή άνω και κάτω άκρων, κινητικότητα, αερόβια ικανότητα, στατική και δυναμική ισορροπία κ.α.) σε απροπόνητα και μαζικά ασκούμενα άτομα διαφόρων ηλικιών χρησιμοποιώντας τόσο δοκιμασίες πεδίου όσο και εργαστηριακές δοκιμασίες. Επιπρόσθετα, εργομετρική αξιολόγηση αθλητών τόσο σε ομαδικά (ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση κ.α.) όσο σε ατομικά αθλήματα (κλασσικός αθλητισμός, πάλη κ.α.) χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες - ειδικές δοκιμασίες.


Άσκηση στο χώρο εργασίας

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης στο χώρο εργασίας, τόσο ατομικά σε κάθε εργαζόμενο όσο και ομαδικά σε εταιρείες, δίνοντας έμφαση στη χρήση ειδικού ασκησιολογίου για την προστασία διαφόρων περιοχών του σώματος που καταπονούνται από την πολύωρη καθιστική εργασία όπως ο αυχένας, η οσφυική μοίρα, τα γόνατα κ.α. Ανάπτυξη στρατηγικών αύξησης της φυσικής δραστηριότητας με στόχο τη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας των εργαζόμενων και την υιοθέτηση υγιεινών συμπεριφορών (υγιεινή διατροφή, αποφυγή καπνίσματος, μειωμένη κατανάλωση αλκοόλ κ.α.).