Καθοδήγηση προγραμμάτων (Coordinator)

 • 2016-2017: Eκπαιδευτικό πρόγραμμα - έργο του ΤΕΦΑΑ-ΠΘ με τίτλο «Summer School: Μαθαίνω μέσα από την κίνηση» (Κ.Ε.:   5208 και προυπολογισμό 10.000€).
 • 2012-2014: Eρευνητικό πρόγραμμα - έργο του ΤΕΦΑΑ-ΠΘ με τίτλο «Συμμαχία για την Υγεία - Άσκηση, Ανάπτυξη προγραμμάτων άσκησης ως μέσο πρόληψης και αποκατάστασης χρόνιων παθήσεων - παρεμβατικά προγράμματα» (Κ.Ε.: 4459 και προυπολογισμό 526.300€).
 • 2011-2013: Eρευνητικό πρόγραμμα του ΤΕΦΑΑ-ΠΘ με τίτλο «…παιδιά σε κίνηση». (Κ.Ε.: 4308 και προυπολογισμό 20.000€).
 • 2011-2012: Eρευνητικό πρόγραμμα του ΤΕΦΑΑ-ΠΘ με τίτλο «Μέγιστη δύναμη χειρολαβής σε αθλητες πάλης και καλαθοσφαίρισης αναπτυξιακών ηλικιών». (Κ.Ε.: 4290.01.03 και προυπολογισμό 6.000€).
 • 2008-2009: Eρευνητικό πρόγραμμα του ΤΕΦΑΑ-ΠΘ με τίτλο «Φυσική Δραστηριότητα & Διατροφικές Συνήθειες Μαθητών Δυτικής Θεσσαλίας». (Κ.Ε.: 3779 και προυπολογισμό 60.000€).
 • 2008-2009: Eρευνητικό πρόγραμμα του ΤΕΦΑΑ-ΠΘ με τίτλο «Χρηματοδότηση Ερευνητικών Δραστηριοτήτων: Εξέταση της άμεσης επίδρασης της άσκησης με ολόσωμη δόνηση στην ικανότητα της κινητικότητας». (Κ.Ε.: 3744 και προυπολογισμό 4.000€).

 

Συμμετοχή στην υλοποίηση προγραμμάτων (Partner)

 • 2012-2013: Eρευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Προγράμματα Άθλησης για Όλους - Επιστημονική Υποστήριξη (K.E.:4460)» και επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Α. Κουστέλιο καθηγητή ΤΕΦΑΑ-ΠΘ.
 • 2011-2015: Eρευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Μηχανισμοί της μυικής λειτουργίας: κόπωση και οξειδωτικό στρες» και επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Γ. Κουτεντάκη καθηγητή ΤΕΦΑΑ-ΠΘ.
 • 2006-2007: Eρευνητικό πρόγραμμα του ΤΕΦΑΑ-ΠΘ με τίτλο «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ - Σχεδίαση και υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής - Ολυμπιακής Παιδείας - Ανάπτυξη/εκπόνηση προγράμματος σπουδών, επιμορφωτικού, εκπαιδευτικού υλικού και Σχεδίου Δράσης Σχολικών Πιλοτικών Προγραμμάτων (Κ.Ε.:53014.01)» και επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Γ Θεοδωράκη καθηγητή ΤΕΦΑΑ-ΠΘ.
 • 2003-2004: Eρευνητικό πρόγραμμα του ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ με τίτλο «Αξιολόγηση της λειτουργίας και επαναπροσδιορισμός στόχων των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης» και επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Σ. Κέλλη καθηγητή ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ.
 • 2003-2004: Eρευνητικό πρόγραμμα που συμμετέχει το ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ με τίτλο «Επιχειρηματικότητα στον Αθλητικό Τομέα (Equal)» και επιστημονικό υπεύθυνο για το ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ  τον κ. Σ. Κέλλη καθηγητή ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ.