Παρεχόμενες Υπηρεσίες - Συνεργασίες

Τα μέλη του Εργαστηρίου Προπονητικής, μέσα από πολυετή επαγγελματική ενασχόληση, επιστημονική έρευνα και σχεδιασμό και εφαρμογή δράσεων σε διάφορα προγράμματα έχουν αναπτύξει μια υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία σε θέματα σχετικά με την προαγωγή της ψυχικής και σωματικής υγείας - ευεξίας. 
Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζονται και υλοποιούνται δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του πληθυσμού (παιδιά, ενήλικες, ηλικιωμένοι) προσαρμοσμένες σε διάφορους χώρους (εργασία, σχολείο, σύλλογο, γυμναστήριο, οικία, ύπαιθρο, κεντρικές πλατείες κ.ά.). Στη συνέχεια παρουσιάζονται κάποιες από τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα μέλη του Εργαστηρίου Προπονητικής.  

Occupational Wellness
Προώθηση σωματικής και ψυχικής ευεξίας σε χώρους εργασίας

διαβάστε περισσότερα...

Επιστημονική Υποστήριξη Ακαδημιών & Συλλόγων Διαφόρων Αθλημάτων
Αξιολόγηση & καθοδήγηση με στόχο την υγεία, την ποιότητα ζωής & την βελτίωση της απόδοσης

διαβάστε περισσότερα...

Δήμοι & Προαγωγή της Υγείας των Πολιτών
Φυσική δραστηριότητα-άσκηση,εργονομία,διατροφή, αποφυγή καπνίσματος & αλκοόλ, στρές και άγχους κ.ά 

διαβάστε περισσότερα...

Προαγωγή Σωματικής & Ψυχικής Ευεξίας σε άτομα όλων των ηλικιών
Μέτρηση & αξιολόγηση δεικτών υγείας,λειτουργικής ικανότητας & Φυσικής Κατάστασης,σχεδιασμός & καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης & διατροφής με στόχο τη σωματική & ψυχική ευεξία

διαβάστε περισσότερα...

Συνεργασία με Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς - Εταιρείες
Μεταφορά τεχνογνωσίας,συμβουλευτική,επαγγελματική συνεργασία,συγγραφή προγραμμάτων κ.ά.


διαβάστε περισσότερα...

Προγράμματα wellness σε ξενοδοχειακό περιβάλλον
Προώθηση σωματικής και ψυχικής ευεξίας σε χώρους εργασίας


διαβάστε περισσότερα...